1. Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej - szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim"

 

 

 

 

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. realizuje projekt ,,Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej – szkolenia pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu: 02 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sektora turystycznego, głównie grupy SPA i sanatoryjnej, poprzez wdrożenie kompleksowego programu szkoleń dla 100 przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób kadry kierowniczej, z co najmniej średnim wykształceniem.

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty do końca grudnia 2013 r. w województwie zachodniopomorskim przez spełnienie celów szczegółowych tj.:

 

  1. Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników – z grupy firm MŚP branży turystycznej do profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.
  2. Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników – w zakresie umiejętności wykorzystania języka niemieckiego do profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.
  3. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników – w zakresie uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z fakultatywnej specjalizacji w SPA i ośrodkach sanatoryjnych.
  4. Podniesienie wiedzy z zakresu stosowania i wdrażania coachingu w firmach SPA i sanatoryjnych przez osób z kadry kierowniczej – z MŚP województwa zachodniopomorskiego.
  5. Poprawa konkurencyjności i pozycji zawodowej na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej (w tym również osób z kadry kierowniczej).

 

 

       TEMATYKA:

Moduł I

Szkolenie ,,Profesjonalna obsługa klienta zagranicznego w branży turystycznej” –                  (50 godzin)

Moduł II

Szkolenie z języka niemieckiego (90 godzin) z możliwością uzyskania certyfikatu na poziom A1, A2

Moduł III Szkolenie modułowe do wyboru przez uczestnika z zakresu sportu, turystyki, zdrowia - (16 godzin):

Szkolenie instruktora ,,Nordic Walking” plus przewodnik po okolicy

1. Zasady, sprzęt, bezpieczeństwo. 2. Ćwiczenia rozciągające, rozgrzewające, uspokajające. 3. Techniki marszu.  4. Praktyka w terenie. 5. Elementy krajoznawstwa.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji

1. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. 2. Zatrzymanie czynności życiowych. 3. Zadławienie ciałem obcym. 4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia. 5. Rany i oparzenia – zaopatrywanie. 6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów. 7. Zestaw pierwszej pomocy. 8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia.

Aktywny Senior

1. Gimnastyka dla osób starszych – powtórzenie anatomii i biomechaniki. 2. Cele zajęć profilaktyczno-usprawniających dla osób starszych. 3. Uwarunkowania zdrowotne usprawniania rekreacji ruchowej. 4. Specyfika pracy z osobami starszymi. 5. Metodyka zajęć, tok lekcyjny. 6. Przedstawienie ćwiczeń gimnastycznych i ich modyfikacji dostosowanych do możliwości ruchowych osób starszych (ćwiczenia z zakresu sensomotoryki, usprawniające, wzmacniające, relaksacyjne, oddechowe, rozciągające). 7. Rola przyborów w ćwiczeniach gimnastycznych dla osób starszych.

    Moduł IV

Szkolenie z zakresu stosowania i wdrażania coachingu dla kadry kierowniczej firm biorących udział w projekcie –                      (8  godzin)          

 

1. Autodiagnoza predyspozycji i umiejętności coachingowych,

2. Specyfika bizness coachingu w branży turystycznej,

3. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

4. Coaching jako wspieranie rozwoju pracowników,

5. Zapoznanie z praktycznymi metodami i technikami w procesie coachingowym.

 

 

Adres strony projektu: www.turystyka.sce.com.pl