Akademia sekretarek / asystentek

Profesjonalna sekretarka / asystentka

Cel i zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy pracują lub będą pracowali na stanowisku asystentka - sekretarka jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści. Szkolenie dla sekretarek i asystentek pozwoli nabyć wszystkie umiejętności niezbędna w pracy asystentki, a także zdobyć wiedzę potrzebną do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania, komunikowania się z współpracownikami i klientami.

 

Program:

 1. Organizacja nowoczesnego sekretariatu.
 2. Efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie.
 3. Asertywność w biurze.
 4. Komunikacja interpersonalna:
  • zasady efektywnej komunikacji,
  • komunikacja niewerbalna.
  • bariery w komunikacji.
 5. Specyfika rozmowy telefonicznej.
 6. Zasady planowania i organizacji pracy:
  • zarządzanie czasem, zadaniami,
  • ustalanie priorytetów,
  • przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 7. Skuteczna walka ze stresem
 8. Organizacja zebrań, konferencji, spotkań.
 9. Podróż służbowej krajowa i zagraniczna – zasady organizacji, rozliczenia
 1. Organizacja i kontrola pracy z dokumentami.
 2. Czynności kancelaryjne.
 3. Korespondencja elektroniczna i firmowa.
  • tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych
  • rodzaje dokumentów
  • zasady redagowania pism
  • ćwiczenia praktyczne w redagowaniu pism.
 1. Przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna.
 2. Tworzenie profesjonalnych prezentacji
 3. Wizerunek:
  • tworzenie wizerunku i tożsamości firmy,
  • kształtowanie wizerunku własnego,
 4. Trudne sytuacje w sekretariacie.
 5. Etykieta biznesu:
  • dobre obyczaje,
  • powitania, przedstawianie, tytułowanie,
  • organizacja przyjęć,
  • sztuka dyplomacji na co dzień.

 

 Liczba godzin: 48

 Cena:  650 zł

 
REJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html