Artistic Educational System for the Social Inclusion of young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender adults

 

Tytuł projektuArtistic Educational System for the Social Inclusion of young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender adults(AR.E.S), numer umowy: 2013-1-IT2-GRU06-52307 6

 

Czas trwania sierpień 2013 – lipiec 2015

 

Partnerzy projektu: Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Polska

 

Istotą projektu jest rozwój systemu edukacji artystycznej na rzecz integracji społecznej osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transseksualnych (LGBT).

             

W dzisiejszym świecie coraz więcej i głośniej mówi się o grupie społecznej LGBT, która nieustannie postrzegana jest przez środowisko przez pryzmat wielu stereotypów. Celem projektu jest z jednej strony zintegrowanie samej grupy LGBT poprzez wspólne działania artystyczne i kulturalne (kino, teatr), z drugiej strony działanie na rzecz rozwoju świadomości osób spoza tej grupy społecznej: walka z homofobią, stereotypami, uprzedzeniami. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transseksualnych do otwartego dialogu i dyskusji z różnymi grupami społecznymi, społeczność międzynarodowa będzie miała okazję zapoznać się z sytuacją LGBT w różnych krajach.

 

Rezultaty projektu:


- wypracowanie komunikatywnej i innowacyjnej ścieżki edukacji artystycznej (w nieformalnym procesie uczenia się)

 

- przeprowadzenie warsztatów z filmu i teatru,


- poprawa komunikacji oraz przepływu informacji poprzez: stworzenie i moderowanie AR.E.S FAN PAGE (na której będą  umieszczane i aktualizowane informacje, materiały związane z nauczeniem dorosłych LGBT poprzez sztukę oraz przeprowadzane będą dyskusje związane z tą tematyką), przygotowanie broszury projektowej oraz newsletterów.

 

opracowanie raportów z wydarzeń związanych z tematyką LGBT w krajach partnerskich w Polsce udział w Dniach Równości i Tolerancji w Poznaniu oraz w LGBT Film Festival w Poznaniu

 

DO POBRANIA:

 

 

Szczegółowe informacje:


Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Ul. Mieszka I 61C

71-011 Szczecin

tel. 91 4 830 744

e-mail: b.kusiak@cb.szczecin.pl