Formation Entrepreneuriat social en Europe

Program: Leonardo da Vinci

 

Tytuł projektu: Formation Entrepreneuriat social en Europe (Edukacja przedsiębiorczości społecznej w Europie), numer umowy 2013-1-FR1-LEO04-49594 5

 

Czas trwania: sierpień 2013 – lipiec 2015

 

Partnerzy projektu: Francja, Szwajcaria, Polska

 

Istotą projektu jest wymiana informacji, doświadczeń, narzędzi z zakresu przedsiębiorczości społecznej pomiędzy uczelniami, przedsiębiorcami oraz samorządami lokalnymi w krajach partnerskich.

 

W dzisiejszym świecie społeczeństwo Zachodu nieustannie staje przed problemem zmian związanych z procesem globalizacji oraz pytaniem o rolę Państwa i interes publiczny. Światowy kryzys finansowy, niestabilność rynków, recesja potwierdzają współzależność rynku światowego oraz gospodarek narodowych. Ekonomia społeczna rozpatrywana w tym kontekście, wpisuje się w proces zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwoju regionalnego, systemu opieki społecznej, przedsiębiorczości międzynarodowej oraz stabilnego zatrudnienia.

 

Celem projektu jest rozwój świadomości społeczeństwa europejskiego  z zakresu ekonomii społecznej: wymiana informacji, doświadczeń i narzędzi pomiędzy uczelniami, przedsiębiorcami oraz samorządami lokalnymi. Stworzenie metodologii szkoleniowej oraz jej upowszechnianie na poziomie narodowym i europejskim w ramach realizacji projektu, wpłynie na rozwój współpracy wymienionych instytucji oraz na edukację społeczeństwa z zakresu ekonomii społecznej.

 

Projekt kierowany jest do przedsiębiorców, działających lub zainteresowanych działaniem w oparciu o zasady ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz uczelni pragnących rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o zagadnienia związane z ekonomią społeczną.  

 

Rezultaty projektu:


- stworzenie programu oraz narzędzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej w porozumieniu z przedstawicielami uczelni, przedsiębiorstw społecznych oraz samorządów.

 

- przeprowadzenie trzech szkoleń pilotażowych, które pozwolą na przetestowanie i przeanalizowanie w/w programu oraz narzędzi

 

- promocja przedsiębiorczości społecznej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich

 

Szczegółowe informacje:


Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Ul. Mieszka I 61C

71-011 Szczecin

tel. 91 4 830 744

 

e-mail: b.kusiak@cb.szczecin.pl


Do pobrania: