Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczestnicy szkolenia:

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do należytego pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku.

 

Ramowy program szkolenia

 

Lp.

TEMAT

Liczba

godzin

Formy

realizacji

1.

Planowanie pracy wychowawczej

1

1

wykłady

ćwiczenia

2.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1

1

wykłady

ćwiczenia

 

- podział na grupy

- wybór samorządu

- rada kolonii - obozu

- rozkład dnia

- rada wychowawców

 

 

3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:

2

1

wykłady

ćwiczenia

 

obowiązujące przepisy:

- podczas przejazdu na miejsce

wypoczynku

- w czasie trwania wypoczynku

- przeciwpożarowe

- w czasie kąpieli

- w czasie poruszania się po drogach

- w czasie wycieczek (pieszych,

rowerowych, autokarowych, górskich,

spływów kajakowych)

- normy żywienia

- abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsza pomoc)

- zasady obsługi urządzeń elektrycznych

 

 

4.

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z

personelem pedagogicznym i administracyjno obsługowym

1

wykłady

5.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

- obowiązujące przepisy:

1

1

wykłady

ćwiczenia

 

Razem

6

4

--------

10

wykłady

ćwiczenia

------------

godzin

 

Liczba godzin: 10

Cena: 150złREJESTRACJA ONLINE!

Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html