Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczestnicy szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia.

 

Cel szkolenia: 

Przygotowanie uczestników kursu do należytego pełnienia obowiązków wychowawcy placówki wypoczynku.

 

Ramowy program szkolenia:

 

Lp.

TEMAT

Liczba

godzin

Formy

realizacji

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

- koordynacyjna rola władz oświatowych,

- formy wypoczynku,

- organizatorzy wypoczynku,

- podstawy prawne i obowiązujące przepisy.

2

wykłady

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

- rada wychowawców,

- grupa jako zespół wychowawczy,

- organizacja życia, rozkład dnia,

- regulamin uczestnika.

2

wykłady

3.

Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

- opracowanie planu wychowawczego grupy,

- metody i formy realizacji planów wychowawczych,

- dokumentacja wychowawcy.

2

1

wykłady

ćwiczenia

4.

Obowiązki wychowawcy grupy

2

wykłady

5.

Wychowanie fizyczne i sport:

- cele i zadania wychowania fizycznego,

- masowa nauka pływania,

- gry i zabawy ruchowe,

- zajęcia z gier zespołowych,

- lekkoatletyka,

- olimpiady sportowe itp.

1

5

wykłady

ćwiczenia

6.

Turystyka i krajoznawstwo:

- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,

- organizacja wycieczek, biwaków,

- gry terenowe itp.

1

4

wykłady

ćwiczenia

7.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych,

- elementy kulturalne zajęć w programie dnia,

- gry i zabawy świetlicowe,

- konkursy, wystawy, dyskusje,

- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,

- organizacja uroczystości, imprez,

wieczornic, ognisk,

- prowadzenie kroniki,

1

4

wykłady

ćwiczenia

8.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

- formy i rodzaje zajęć praktyczno technicznych,

- prace dekoracyjne i zdobnicze,

- indywidualne zainteresowania uczestników,

- rozwój zainteresowań uczestników,

1

1

wykłady

ćwiczenia

9.

Prace społecznie użyteczne:

Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych,

- prace w zakresie samoobsługi,

- prace na rzecz miejsca wypoczynku,

- prace na rzecz środowiska.

2

wykłady

10.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

wypoczynku:

- przepisy dotyczące bezpieczeństwa,

- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.

4

3

wykłady

ćwiczenia

 

 

18

18

wykłady

ćwiczenia

 

Razem

36

godzin

 

 
 

Liczba godzin: 36

Cena: 210 złREJESTRACJA ONLINE!

Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html