Kurs zaawansowanych technik obsługi Microsoft@ Office

Microsoft Office dla zaawansowanych

 Uczestnicy:

Pracownicy jednostek rządowych i samorządowych, pracownicy firm prywatnych.

 

Cele:

Przygotowanie posiadanych umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej w zakresie Ms Word oraz Ms Excel.

 

Ramowy program:

Część I

 • Profesjonalne formatowanie tekstów,
 • Wcięcia, twarde spacje myślnik nierozdzielający,
 • Ustawianie tabulatorów i znaków wiodących,
 • Tworzenie przypisów,
 • Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu,
 • Dokumenty wielostronicowe,
 • Zmiana numeracji stron,
 • Tworzenie stylu oraz formatowanie dokumentu przy ich pomocy,
 • Tworzenie dokumentów wielołamowych,
 • Tworzenie spisów treści,
 • Tworzenie nagłówków oraz stopek,
 • Tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich wewnątrz dokumentu,
 • Korespondencja seryjna,
 • Tworzenie etykiet adresowych,
 • Tworzenie listów seryjnych,
 • Opcje zapytań (kwerend) w korespondencji seryjnej,
 • Osadzanie obiektów w dokumencie,
 • Sortowanie danych,
 • Proste formuły (w zależności od zaawansowania kursantów),
 • Tworzenie formularzy i ofert. 

Część II

 • Adresowanie bezwzględne, względne i mieszane,
 • Zaawansowane opcje wydruku arkusza,
 • Funkcje daty i czasu,
 • Przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami,
 • Nazywanie komórek i zakresów,
 • Funkcje warunkowe,
 • Funkcje finansowe,
 • Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania,
 • Wykresy niestandardowe,
 • Bazy danych (sortowanie złożone. Konsolidacja danych. Filtrowanie danych. Widoki niestandardowe. Sumy pośrednie, częściowe. Formularze i ich wykorzystanie. Tworzenie raportów przy pomocy tabeli przestawnej),
 • Tworzenie szablonu z ochroną i poprawnością danych,
 • Rejestracja i uruchamianie makr,
 • Łączenie funkcji,
 • Osadzanie obiektów w Excelu,
 • Łączenie danych z różnych skoroszytów.

 

Liczba godzin: 15

Cena: 300 złREJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html