MEDIACJE


TRWA NABÓR NA KURS MEDIACJE I NEGOCJAJE!
  Kurs akredytowany (nieopodatkowany)!           

Wypełnij formularz i zgłoś się: http://sce.com.pl/formularz/kursy.html.

 

KURS „MEDIACJE I NEGOCJACJE - trwa 80 godzin.

Zajęcia odbywają się w weekendy  
Zapisy: Szczecińskie Centrum Edukacyjne ul. Mieszka I 61 c, (Pokój 07)

w godz. 8.00 – 16.00, tel. 091 48 38 165, e-mail: kursy@sce.com.pl

 

Kurs trwa 80 godzin dydaktycznych i obejmuje 4 moduły:

1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
2. Psychologiczne mechanizmy powodowania i rozwiązywania konfliktów
3. Trening umiejętności mediacyjnych

 

W programie kursu zawarty został kompleksowy materiał teoretyczny i warsztatowo - praktyczny, mający na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestnika i uzyskanie przez niego umiejętności rozwiązywania sporów na drodze mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sądowego postępowania mediacyjnego

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje suplement w formie zaświadczenia o odbyciu szkolenia, a po zdanym egzaminie także certyfikat uprawniający do bycia mediatorem sądowym ds. sądowych i cywilnych.

 

Zakres tematyczny odpowiada współczesnym standardom szkolenia mediatorów określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. nr 56, poz. 591) oraz w rozporządzeniu z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. NR 108, POZ. 1020), a także nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 roku.

Cena: 790,00 zł

Czym jest mediacja?Mediacja - jest dobrowolnym i poufnym procesem, którego celem jest rozwiązanie konfliktu  pomiędzy stronami z udziałem bezstronnego mediatora. Takie postępowanie ma na celu dojście do ugody satysfakcjonującej zarówno dla jednej jak i drugiej strony.

 
Najważniejszą korzyścią tego sposobu rozwiązywania konfliktów jest to, że obie strony mają możliwość powiedzenia o swoich oczekiwaniach, uczuciach i odczuciach. Gospodarzami postępowania mediacyjnego są, zatem same strony. Mediator je jedynie wspomaga, czuwa nad procedurą. Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie, które oznacza nie tylko wyrażenie zgody na warunki ugody, ale pełne przebaczenie temu, kto spowodował wyrządzoną szkodę czy krzywdę. Oznacza także zrozumienie przez sprawcę, jaką krzywdę wyrządził i przejęcie przez niego odpowiedzialności za własne postępowanie.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie

REJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html


STANDARDY DOTYCZĄCE SZKOLENIA MEDIATORÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO

w Rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, którego treść zamieszczamy tutaj.