O Nas

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową, która działa na rynku oświatowym od 1992r. Jesteśmy zarejestrowani w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako Ośrodek Kształcenia pod nr 2.32/00129/2005. Z oferty naszego ośrodka skorzystało dotychczas ponad 5 000 pracodawców oraz pracowników zachodniopomorskich zakładów pracy. Szkolenia przez nas oferowane obejmują różne obszary wiedzy, które pozwalają na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie dotychczasowych umiejętności. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb pracowników zajmujących stanowiska od najniższego do najwyższego szczebla. Ponadto możemy się pochwalić dużą efektywnością przeprowadzanych przez nas szkoleń. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w ostatnim czasie, grupa 2 000 osób legitymująca się różnorodnym wykształceniem zdobyła nowoczesne umiejętności obsługi i zastosowania programów komputerowych.

Naszą kadrę tworzą wybitni wykładowcy,  którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką, gwarantują najwyższy poziom nauczania. Trenerzy są wybierani w oparciu o ich profesjonalizm, umiejętności szkoleniowe oraz wiedzę w danej dziedzinie. Pozwala to na wniesienie do programu szkoleń najnowszej wiedzy, doświadczenia i praktycznego podejścia do omawianych zagadnień.


W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować Państwu bogaty wachlarz szkoleń, dzięki którym będziecie państwo w stanie poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowe kwalifikacje, które z kolei przyczynią się w sposób bezpośredni do Państwa rozwoju, jak też Państwa firmy. Dzięki temu, że posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz dysponujemy własną bazą lokalową jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy na życzenie zorganizować profesjonalne szkolenie w siedzibie Państwa firmy, jak również szkolenie zgodne z Państwa indywidualnymi potrzebami.

 

Dyrektor Ośrodka Kształcenia SCESolidna Firma

1 lutego 2012 roku Szczecińskie Centrum Edukacyjne jako jedyna instytucja szkoleniowa ze Szczecina otrzymało certyfikat ,,Solidna Firma”. Program Solidna Firma wspiera i promuje rzetelne firmy, jednocześnie jest to najbardziej poważane przedsięwzięcie tego typu w Polsce, a uzyskane certyfikaty są najskuteczniejszym potwierdzeniem wiarygodności firmy jako rzetelnego płatnika i dobrego pracodawcy.


 

 

 


Medal Najwyższa Jakość QI 2011

6 października 2011 roku w gościnnych wnętrzach Hotelu IBB Andersia w Poznaniu Szczecińskie Centrum Edukacyjne otrzymała medal Najwyższa Jakość QI 2011. Plebiscyt organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy, w którym nagradzane są instytucje, producenci i usługodawcy, posiadający czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usług lub systemu zarządzania, odznaczający się szczególną dbałością o najwyższą jakość we wszystkich aspektach swojej działalności.

 

 

 

 

Srebrne Godło Najwyższej Jakości Quality International

03 sierpnia 2011 roku Szczecińskie Centrum Edukacyjne uzyskała tytuł Laureata oraz Srebrne Godło  Najwyższej Jakości Quality International. Uhonorowanie w konkursie podmioty odznaczają się wysoką dbałością o jakość oferowanych produktów i usług oraz czytelną polityką jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania. Certyfikat ten świadczy o osiągnięciach SSW Collegium Balticum na najwyższym światowym poziomie.

 

 

                                        

 

 

Uczciwa Firma

Szczecińskie Centrum Edukacyjne otrzymało Certyfikat UCZCIWA FIRMA. Jest to komercyjna inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku, zarówno jego części B2B, jak i konsumenckiej.

 

 

Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

4 lipca 2011 roku Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Stowarzyszenie to zrzesza niemal 350 firm z całej Polski, które kształtują opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie. Członkowie PIFS poznają najnowsze trendy w branży edukacyjnej, współpracują w obrębie środowiska trenerskiego, jak i wśród przedsiębiorców, celem lepszego rozeznania na rynku.