O projekcie


Człowiek - najlepsza inwestycjaSzczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. realizuje projekt „Dobry zawód dla Ciebie!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu we wrześniu 2010 r. w Stargardzie Szczecińskim ruszyła bezpłatna szkoła policealna, kształcąca na kierunku technik rachunkowości. Kształcenie ma formę 2-letniej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie zaocznym, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego technik rachunkowości. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych oraz praktyk zawodowych. Każda osoba uczestnicząca w projekcie otrzymała bezpłatnie pomoce naukowe, a dodatkowo dla osiągających najlepsze wyniki w nauce przewidziano stypendium naukowe (20% osób), a dla dojeżdżających zwroty kosztów dojazdów.
W projekcie mogły wziąć udział osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa zachodniopomorskiego.
PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
według Programu Nauczania 341[06]
wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Razem
godzin
1
Podstawy ekonomii
40
2
Technika biurowa
60
3
Statystyka
30
4
Zasady rachunkowości
40
5
Marketing
25
6
Elementy prawa
40
7
Przedsiębiorcy
40
8
Rachunkowość
235
9
Finanse
80
10
Język obcy zawodowy
50
11
Kultura zawodu
10
12
Pracownia ekonomiczno-informatyczna
50
· Nauka trwa 4 semestry.
· Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze III i IV
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl