Opiekunka środowiskowa

Kandydat nie musi posiadać matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nauka w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 
Jeśli myślisz o pracy w organizacjach społecznych, interesuje Cię problematyka pracy z osobami starszymi, niedomagającymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi bezrobociem i uzależnieniami, to jest to zawód dla Ciebie. Dowiesz się jak profesjonalnie nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, psychoterapii, rehabilitacji. Nauczysz się elementów komunikacji interpersonalnej i organizacji czasu wolnego, poznasz problematykę aktywizacji potrzebujących.
 
 
Absolwentka tego zawodu będzie przygotowana, do:
  • wspomagania osoby podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, jak: robienie zakupów, przygotowywania posiłków;
  • dbania o zdrowie i higienę osobista osoby chorej i niesamodzielnej, udzielania pierwszej pomocy;
  • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu i zwiększania jego samodzielności życiowej;
  • współdziałania z różnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych osoby podopiecznej.

 

 
Możliwości podjęcia pracy w:
  • w ośrodkach pomocy społecznej,
  • w różnych instytucjach opiekuńczych,
  • własna działalność opiekuńcza.

 

 
Priorytetem procesu kształcenia jest nauka języków obcych, które decydują o możliwości zatrudnienia na rynku europejskim oraz w innych części świata. Jednocześnie kładziemy nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.