Organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

 

Cel szkolenia:

Poprawa efektywności pracy, poprzez uzyskanie umiejętności właściwej organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Ramowy program:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Psychologiczny program poprawy efektywności pracy (10 godz.)

 1. Planowanie i organizowanie pracy
  • Podział obowiązków
  • Dobór pracowników
  • Budowanie zespołów zadaniowych
  • Dzielenie uprawnień
  • Wyłanianie przywódców
 2. Kierowanie pracą
  • Szkolenie i instruktaż
  • Wymiana informacji i komunikowanie się
  • Podejmowanie decyzji
  • Sterowanie procesami grupowymi
  • Przywództwo i podejmowanie decyzji
  • Motywowanie
 3. Kontrolowanie
  • Nadzorowanie przebiegu pracy
  • Rozliczanie efektów
  • Ocena pracowników
 4. Budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności
  • Interakcje wewnątrz organizacji
  • Diagnozowanie obszarów konfliktowych i rozwiązywanie konfliktów
  • Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
  • Identyfikacja z firmą

II. Komunikacja interpersonalna (11 godz.)

 1. Interakcja, komunikacja, przekonywanie, zjednywanie (nadawca -> przekaz -> kanał -> odbiorca)
  • Właściwości nadawcy
  • Właściwości przekazu
  • Kanały przekazu
  • Odbiorca
   • Cechy osobowości i stany emocjonalne
   • Rola czynników generacyjnych, wykształcenia itp.
  • Złote zasady poprawnego komunikowania się
 2. Kontakt telefoniczny
  • Specyfika kontaktu telefonicznego i przebieg rozmowy telefonicznej
   • Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej
   • Telefoniczny savoir - vivre
   • Odbiór i zdobywanie informacji
   • Zakończenie rozmowy
  • Skargi i reklamacje
 3. Głos i mowa jako środki komunikowania się
 4. Stres i higiena psychiczna
  • Reakcje emocjonalne towarzyszące interakcjom
  • Odporność stresowa i walka ze stresem
  • Techniki relaksacji

 Liczba godzin: 21

Cena: 420 zł


REJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html