Projekty wygrane

Szczecińskie Centrum Edukacyjne wygrała projekt w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  konkurs 1/8.1.1/11. " PROFESJONALNE KADRY DLA TURYSTYKI OKOŁOMEDYCZNEJ - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SEKTORA WYSOKIEJ SZANSY W ZACHODNIOPOMORSKIEM".

W projekcie założono:

- organizację szkolenia "Profesjonalna obsługa klienta zagranicznego w branży turystycznej",
- szkolenie z języka niemieckiego,
- szkolenie modułowe do wyboru z zakresu sportu, turystyki, zdrowia,
- szkolenie z zakresu coachingu dla kadry kierowniczej firm biorących udział w projekcie.

Planowana realizacja projektu 02.04.2012 - 31.01.2013.

 

Zapraszamy na stronę  www.turystyka.sce.com.pl