Regionalny Program Operacyjny

1. "Specjalistyczne doradztwo dotyczące pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego sp z o.o."
2. " Specjalistyczne doradztwo dotyczące wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych dla Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego sp z o.o."