Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2012/2013

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ NAUKI
w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych

Zdobądź tytuł zawodowy
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Technik rachunkowości może zajmować stanowisko głównego księgowego, specjalisty ds. finansów, specjalisty ds. kadr i płac oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

  • Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.
  • Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej – piątek, sobota.
  • Zapewniamy możliwość kształcenia całkowicie za darmo w ramach dotacji unijnych.
  • Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.
  • Na koniec nauki Słuchacze podchodzą do egzaminu zawodowego przygotowywanego przez OKE, aby otrzymać tytuł zawodowy Technika Rachunkowości.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1.

Podanie o przyjęcie do szkoły

 

 2.

Kwestionariusz osobowy

 

 3.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 4.

Oświadczenie o upoważnieniu osób trzecich

 

 5.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej
(nie wymagamy matury)

 

 6.

Trzy aktualne zdjęcia (35 x 45 mm)

 

 7.

Orzeczenie lekarskie (lekarz rodzinny)

 

 

UWAGA!!!   Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba, która ukończyła 18 lat.


REKRUTACJA TRWA !

 

Zapisy trwają do 31 sierpnia 2012 r.

 

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia w Stargardzie Szczecińskim

ul. Kazimierza Wielkiego 17

73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 577 83 60