Rekrutacja

Skorzystaj z Bezpłatnej Nauki w SCE

WYMAGANE DOKUMENTY:

•podanie
•kwestionariusz osobowy przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• dwa aktualne zdjęcia (podpisane na odwrocie)

 
UWAGA!!!
Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba, która ukończyła 18 lat
 
Zajęcia edukacyjne realizowane są w formie stacjonarnej (wieczorowo)
 
Rekrutacja na kierunek technik informatyk jest ciągła.

Zapisy na semestr letni trwają najpóźniej do końca lutego (nauka rozpoczyna się w marcu);
na semestr zimowy najpóźniej do końca sierpnia (nauka rozpoczyna się we wrześniu).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
Godziny pracy sekretariatu:
 
poniedziałek-piątek
7.00 - 15.00

tel. 091 – 414 38 88