Rekrutacja


WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony www.sce.com.pl lub w sekretariacie szkoły)
• świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu
• trzy aktualne zdjęcia (podpisane na odwrocie)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

UWAGA!!!
Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba, która ukończyła 18 lat
 
Zajęcia edukacyjne słuchaczy będą odbywały się w budynku SSW Collegium Balticum:
• w formie stacjonarnej
  3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych
• w formie zaocznej
  2 razy w miesiącu w weekendy.
 
 

Rekrutacja do szkół policealnych na kierunki technik masażysta, technik informatyk, technik administracji.


Zapisy na semestr letni trwają najpóźniej do końca lutego (nauka rozpoczyna się w marcu);
na semestr zimowy najpóźniej do końca sierpnia (nauka rozpoczyna się we wrześniu).

 

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji (parter)

Biuro Rekrutacji
ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
e-mail: rekrutacja@sce.szczecin.pl


Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16.00 a  w soboty i niedziele nieczynne.
tel. 091 48 38 171

 
  
NIE ZWLEKAJ ! NASZE SZKOŁY CZEKAJĄ NA CIEBIE!