Technik informatyk

Technik informatyk jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy w Polsce i Europie. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy w każdym przedsiębiorstwie, dlatego informatyk jest ważnym specjalistą dla każdej branży gospodarki.
 
Technik informatyk posiada umiejętności w zakresie administrowania siecią, projektowania stron www, programowania, składania i konfigurowania sprzętu, wdrażania programów, opracowywania i ulepszania  komputerowych systemów informacji. Dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, zapewnia ich bezpieczeństwo, a także jest przygotowany do prowadzeniem szkoleń. Zajmuje się oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testuje programy komputerowe.
 
Kwalifikacje technika informatyka umożliwiają zatrudnienie w: działach obsługi informatycznej każdej firmy, obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, obsługi graficznej wydawnictw , obsługi marketingowej firm, w punktach serwisowych (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych), sklepach komputerowych, dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Najczęściej proponowane stanowiska pracy to: administrator, projektant, programista.