Technik informatyk

Kandydat nie musi posiadać matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nauka w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu,wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin.
 

Kompetencje i umiejętności absolwenta :
 • tworzenie oprogramowania i znajomość specjalistycznegojęzyka służąca do tego,
 • zarządzanie danymi i przekazywanieich,
 • szyfrowanie, administrowanie systemówkomputerowych,
 • projektowanie, tworzenie i zarządzaniestronami WWW,
 • znajomość teoretyczna i praktycznasprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
 

Technik informatyk w toku edukacji może specjalizować się w zakresie:
 • systemów zarządzania bazami danych,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • grafiki komputerowej,
 • techniki multimedialnej,
 • eksploatacji sprzętu komputerowego,
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • aplikacji internetowe.
 

Absolwent będzie przygotowany do:
 • programowania komputerów;
 • posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych;
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań;
 • administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.
 
 
Posiadacz dyplomu będzie przygotowany do pracy w :
 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
 
Priorytetem procesu kształcenia jest nauka języków obcych, które decydują o możliwości zatrudnienia na rynku europejskim oraz w innych części świata. Jednocześnie kładziemy nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.