Technik masażysta

Kandydat nie musi posiadać matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nauka w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 

Kompetencje i umiejętności absolwenta :
 • planuje czynności wchodzące w skład masażu tj. ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych
 • wykonuje masaż leczniczy i rehabilitacyjny u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • wykonuje masaż u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe, usprawniający określone partie mięśni
 • wykonuje masaż kosmetyczny w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego
 • stosuje różne techniki i metody masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • wykonuje masaż ręczny, wodny, podwodny, wirowy, wibracyjny
 • wykonuje masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny
 • stosouje, na polecenie lekarza, ćwiczenia kinezyterapeutyczne w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektóre zabiegi fizykoterapeutyczne
 • obsługuje sprzęt medyczny stosowany podczas masażu, np. balneologicznego: natrysków służących do masażu podwodnego, wibratorów itp.

Możliwości podjęcia pracy w:
 • przychodniach rehabilitacyjnych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • szpitalach
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • sanatoriach
 • SPA
 • klubach sportowych
 • gabinetach masażu
 • gabinetach kosmetycznych
 • hospicjach
 • domach opieki społecznej
 • prowadząc własną działalność gospodarczą
 
 
Priorytetem procesu kształcenia jest nauka języków obcych, które decydują o możliwości zatrudnienia na rynku europejskim oraz w innych części świata. Jednocześnie kładziemy nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.