Technik technologii żywienia

Technik technologii żywienia – przygotowuje absolwentów do pracy w wszelkich zakładach żywienia zbiorowego: restauracjach, stołówkach, kafeteriach, barach prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze; a także w instytucjach i organizacjach zajmujących się obrotem żywnością, ochroną konsumenta oraz upowszechnianiem wiedzy o zdrowym żywieniu. Technik technologii żywienia posiada umiejętności wykonywania czynności związanych z przygotowaniem posiłków i napojów, a także tych wykwintnych – serwowanych na specjalne okazje. Może prowadzić również własna działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie gastronomii.

 
Bardzo ważne: na absolwentów obu zawodów istnieje duże zapotrzebowanie w krajach Unii Europejskiej.