Technik technologii żywności

Technik technologii żywności – specjalizuje się w zakresie produkcji piekarsko – ciastkarskiej. Typowe czynności technika technologii żywności to: rozpoznawanie i ocena surowców oraz dodatków do żywności, organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych, obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń; organizowanie przechowywania surowców i wyrobów gotowych. Absolwenci tego zawodu mogą podejmować pracę w zakładach rzemieślniczych, zakładach przetwórstwa spożywczego, instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniem, oceną i obrotem żywności. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 
Bardzo ważne: na absolwentów obu zawodów istnieje duże zapotrzebowanie w krajach Unii Europejskiej.