Zarządzanie grupa sprzedawców

1. Zarządzanie grupą sprzedawców

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie polecamy dla menedżerów wyższego, średniego oraz niższego szczebla, dla kierowników regionalnych sprzedaży, przedstawicieli handlowych zarządzających podległymi sprzedawcami oraz dla wszystkich tych, którzy pragną wzbogacić lub nabyć umiejętność kierowania sprzedawcami, sprawiania by odnosili sukcesy handlowe.

 

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę pozwalające skutecznie wywierać wpływ na postawy swoich pracowników. Po przez praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu odpowiednich technik komunikowania się, przekazywania informacji zwrotnych czy motywowania i delegowania, zdobędziecie Państwo umiejętności mające bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, zarówno swoich jak i zarządzania grupą podwładnych. Podczas szkolenia wykorzystujemy różnorodne formy angażowania uczestników takie jak dyskusja moderowana, odgrywanie scenek, praca w małych grupach, analizy przypadków, zadania indywidualne i testy.

 

Ramowy program szkolenia:

  • Model zarządzania pracą sprzedawcy.
  • Rola menagera sprzedaży:

- podstawowe zadania,

-osobista analiza SWOT.

  • Style kierowania pracownikami:

- audio diagnoza szefa,

- predyspozycje do bycia kierownikiem – dopasowanie stylu do sytuacji,

- ewolucyjna koncepcja przywództwa.

  • Planowanie aktywności sprzedawców – warsztaty.
  • Stawianie celów – warsztaty – prezentacja wideo:

- jak uzyskiwać zaangażowanie w realizacji celu – wsparcie ze strony szefa,

-Uczestnictwo pracownika,

-dostosowanie celu do możliwości pracowników.

  • Delegowanie zadań – test.
  • Motywowanie:

- nowoczesne metody motywacji,

- koło motywacji sprzedawców,

- co motywuje sprzedawców.

  • Coaching sprzedawców – rozmowa na temat uzyskanych wyników.

 

Liczba godzin: 30

Cena: 450 zł

REJESTRACJA ONLINE!

Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html